สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย!”ดร.ทวีศักดิ์” นำทีมศิลปินดังร่วมฉลองเทศกาลคืนพระจันทร์ดวงแรกของปี

ดร.ทวีศักดิ์ นำทีมศิลปินดังร่วมฉลองเทศกาลคืนพระจันทร์ดวงแรกของปี

สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลหยวนเซียวหรือเทศกาลโคมไฟ ประจำปี 2563 สืบสานวัฒนธรรมจีน โดย ดร.อุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย และดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานชมรมยุวชนฮากกา สมัยที่ 47 ประธานการจัดงาน

มุ่งหวังให้พี่น้องชาวฮากกาใต้ เข้าร่วมสังสรรค์พบปะร่วมกัน เฉลิมฉลองคืนพระจันทร์ดวงแรกของปี ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมจีน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจีน

สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในหมู่พี่น้องชาวฮากกา โดยมีกิจกรรมจากศิลปินดัง อาทิ แมน วทัญญู, เจินเจิน, ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์, วรรณษา ทองวิเศษ, อาท รณชัย รวมทั้งการแสดงเชิดสิงโต และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

การจัดงานสังสรรค์เทศกาลหยวนเซียวนี้ เป็นการจัดงานเพื่อการกุศลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานนำไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิศิริราชพยาบาล, มูลนิธิรามาธิบดี, วัดพระบาทน้ำพุ, ชมรมยุวชนฮากกาแห่งประเทศไทย

Share: