“The Dream”ของ “ป๋าเปรม” แม้จะเป็น นายทหาร ระดับ ผู้นำประเทศ ผู้นำกองทัพ เป็นทหารม้า ที่ มีความ รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด ….. แต่ พลเอกเปรม ก็มีความเป็น ศิลปิน อยู่ในหัวใจ…. ป๋า ชอบ ร้องเพลง ฟังเพลง จนที่สุดในบั้นปลาย เล่นเปียโน และแต่งเพลงเอง ขึ้น คอนเสิร์ต กับเพลง ที่แต่งเองไว้ รวมเล่ม 157 เพลง และแต่งต่อมาอีก รวมราว 180 เพลง

‘The Dream’ ของ “ป๋าเปรม” แม้จะเป็น นายทหาร ระดับ […]