” เสี่ยทศ”พร้อม คุณ”แม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์” เปิดมหาบุญบารมีทานเมตตา เป็นประธานอุปถัมภ์ “โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่9″พร้อมด้วย ประธานโครงการฯ “คุณเอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี” และ “คุณนกเอี้ยง เกตน์ศิรณี บุญมา”

” เสี่ยทศ ” พร้อม คุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์ เปิดมหาบุญบารมีทานเมตตา เป็นประธานอุปถัมภ์ โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่9.
ประธานโครงการฯ คุณเอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี และ คุณนกเอี้ยง เกตน์ศิรณี บุญมา

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564
จัดกิจกรรมร้อยมือล้านใจส่งใจช่วยคนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

โดย…เสี่ยทศ
ณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
ได้เป็นคนลงมือคัดเลือก สั่งสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค
และมอบมุ้ง จำนวน 600หลัง กับ กระเป๋า ใส่ของอเนกประสงค์ อีก 1,000 ใบ พร้อม ของเล่น รองเท้า ขนม ชุดชั้นใน ยารักษาโรค อีกมากมาย ส่งมอบให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชายตะเข็บชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน
พร้อมให้กำลังใจเราจะสู้ไปด้วยกัน คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน.

Share: