“ครูโอปอ” ร่วมรณรงค์เรียนออนไลน์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สร้างความรู้ด้วยบทเพลงและสร้างเยาวชนเป็นยูทูปเบอร์

ครูโอปอ ร่วมรณรงค์เรียนออนไลน์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
สร้างความรู้ด้วยบทเพลงและสร้างเยาวชนเป็นยูทูปเบอร์

จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจากการไอและจาม) การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกทำลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไป ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิดมีการระบาดของโรคดังกล่าวไปทั่วโลก วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทานอาหารที่ปรุงสุก ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด สถาบันการขับร้องครูโอปอ และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ร่วมรณรงค์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งเสริมเยาวชนเรียนขับร้องเพลงและทรอดแทรกวิชาพิธีกร ให้กับเยาวชน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ระบบโปรแกรม zoom ทั้งกิจกรรมในการถ่ายภาพให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ กิจกรรมให้ความรู้ผ่านรูปแบบภาพในการเล่าเรื่อง (storytelling) และรูปแบบวีดีโอ (VDO) โดยเป็นกิจกรรมในวิชาขับร้องและพิธีกร พร้อมทั้งฝึกเยาวชนไทยใช้เวลาว่างช่วงอยู่บ้าน เรียนออนไลน์สามารถให้เยาวชนทำคลิป ลงสื่อโซเซียลต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาครูโอปอ ฝึกสอนเยาวชนจนเยาวชนนำวิชาความรู้ที่ได้ไปไลพ์สด ขายสินค้า ร่วมกับผู้ปกครองอีกด้วย เรียกว่าสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการเรียนการสอนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมได้โดยการเรียนการสอนแบบอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 หากเยาวชนสนใจเรียนขับร้องเพลงและพิธีกร สามารถติดตามรับชมบรรยาการเรียนได้ทางเพจ เรียนร้องเพลงครูโอปอ หรือ หากสนใจร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ pravet30 ครูโอปอ

Share: