งานหลวงไม่เคยขาด งานราษฎร์ไม่เคยละเว้น!”ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร” ส่งมอบความสุขและกำลังใจให้พี่น้องคนไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ หยุดเชื้อ อยู่บ้าน ร่วมต้านภัยโควิด-19

ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร ส่งความสุขและกำลังใจพี่น้องคนไทย
สุขสันต์วันสงกรานต์ หยุดเชื้อ อยู่บ้าน ร่วมต้านภัยโควิด-19

นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย หนึ่งใน ส.ส.ที่สละเงินเดือนของตัวเอง เป็นทุนซื้ออาหารและสิ่งจำเป็นมอบให้แก่ ชาวปทุมธานี เขต 3 ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ขอส่งความสุขและกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทย และชาวปทุมธานี“ขออวยพรในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา หากมีสิ่งใดที่กระผมได้ล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจก็ดี ขอกราบขอขมา และขอภัยจากใจจริง ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ ปลอดภัยจากไวรัสโควิต19 กันทุกคน” นอกจากนี้ นายอนาวิล ยังขอเรียนชี้แจงเรื่องการที่ศาลสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตนได้ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งการได้ทำหน้าที่ร่วมบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ เขต 3 ปทุมธานี ไล่เรียงดังนี้คือ – ที่ผ่านมา ตั้งแต่ผมตัดสินใจเข้ามาสมัครและอยู่กับพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทั้งผ่านการเลือกตั้ง จนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ได้ลงคะแนนเลือกผม ให้ได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ และสังกัดพรรคอนาคตใหม่นั้น ผมเองได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นตามอุดมการณ์ และมติของพรรคมาตลอด แต่บางกรณีผมมีความคิดตรงข้ามกับมติพรรค – แต่กระนั้น ผมเองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของตนเอง มิได้เคยขาด ทั้งในพื้นที่ และกิจการงานในฐานะกรรมาธิการ ในรัฐสภา เพื่อที่จะทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด มิได้ขาด อย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่ ทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยความตั้งใจทุ่มเท ทั้งในงานกิจการงานในรัฐสภา ตามภารกิจ และมติที่ได้รับมอบหมาย และกิจการงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพราะตระหนักดีว่าเราคือคนที่ได้รับการเลือกจากพี่น้องประชาชน – ในระหว่างที่ กกต. มีมติยื่นส่งศาลปกครอง ให้มีมติยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ กระผม ก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ออกไปร่วมในการต่อสู้ ติดตาม ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อทวงความยุติธรรมมาตลอด ดังปรากฏตามสื่อก็ดี ไม่ปรากฏก็ดี แต่ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด – กระทั่ง ศาลปกครองมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ จึงจำเป็นต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ตามกฎหมาย ภายใน 60 วัน ซึ่งผมได้คิดว่า สิ่งใดที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการพัฒนา และสามารถที่จะทานในการประสานงานต่างๆ ได้โดยสะดวก โดยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ และมุ่งตั้งใจที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงคิดว่าพรรคภูมิใจไทย น่าจะเป็นทางเลือกในการที่จะทำให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย พรบ.พรรคการเมือง จากกรณีที่พรรคถูกยุบ และต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ ภายใน 60 วัน– หากถามว่า เพราะเหตุใด จึงไม่ไปต่อและสังกัดกับพรรคก้าวไกล ผมขอเรียนว่า ในการจัดตั้งพรรคก้าวไกล ทางพรรคฯ มิได้เชิญชวนให้ผมเข้าสังกัดแต่อย่างใด อีกอย่าง ผมเห็นว่าการบริหารพรรรค ภายใต้การบริหารของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น มิอาจทำให้ผมมีความเชื่อมั่นและไม่มั่นใจได้ว่าจะเป็นอย่างที่คิด และสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้ ผมจึงใช้สิทธิ์ในการที่จะคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ในการที่จะต้องทำหน้าที่เลือกและตัดสินใจเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย ตามสิทธิและเสรีภาพของความเป็นประชาธิปไตย เพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยที่ยังคงยึดมั่น ในความคิด และอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ต่อไป

ในขณะที่ ช่วงนี้สถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด19 ผมเองได้เล็งเห็นความสำคัญของความทุกข์ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพร้อมเสียสละเงินเดือนของตัวเอง เดือนละ113,560 บาท เเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อนำมาซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ เช่น เจลล้างมือ , หน้ากากปิดปากจมูกแบบชนิดผ้า , face Shield , น้ำยาฆ่าเชื้อ , ข้าวสาร , ปลากระป๋อง และสิ่งของจำเป็นมาช่วยบรรเทาทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง มาตลอด

นายอนาวิล รัตนสถาพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย

Share: