UNPKFC ตั้งวงบอยแบนด์ชื่อดังเกาหลีใต้ ศิลปิน K-POP วงเกรทกายส์ (GREATGUYS)เป็น ฑูตสันติภาพเยาวชน

UNPKFC ตั้งวงบอยแบนด์ชื่อดังเกาหลีใต้ ศิลปิน K-POP วงเกรทกายส์ (GREATGUYS)เป็น ฑูตสันติภาพเยาวชน

เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดคุณูปการต่อเยาวชนโลกที่จะเป็นผู้นำในอนาคต

UNPKFC นำโดยประธานในที่ประชุม ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานUNPKFC พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร นายศรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะบอร์ดบริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ
เกี่ยวกับงาน UNPKFC GLOBAL PEACE SUMMIT 2022

ที่เตรียมการจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากล โดยสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติภาพโลกของทุกปี และองคก์กรได้ให้ความสำคัญและร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยมายาวนาน ในประเทศไทย

 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมหลายประเทศ ซึ่งได้รับเกียติผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีผู้แทนจากประเทศพม่า นำโดยรองสมเด็จพระสังฆราช ประเทศพม่า และศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้ วงเกรทกายส์ เคป๊อป (GreatGuys Band) จากประเทศเกาหลี

ในวันเดียวกันได้มีการแต่งตั้ง ศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้ วงเกรทกายส์ เคป๊อป (GreatGuys Band) จากประเทศเกาหลีให้ดำรงตำแหน่ง ฑูตสันติภาพเยาวชน (Youth Peace Ambassador ) อย่างเป็นทางการ วงบอยแบนด์ชื่อดัง GreatGuyes ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกด้วยการแสดงที่ทำลายสถิติ มีพลังและการออกแบบท่าเต้นได้ดีทุกที่ที่พวกเขาแสดง และมีผู้ติดตามจำนวนมากในหมู่เยาวชนทั่วโลก และจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งสารสันติภาพ ด้านความหวังและความรัก ให้เข้าถึงกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่สันติภาพโลกที่จะเกิดขึ้นที่เมืองไทย

ซึ่งปกตินั้นตนได้ทำด้านนี้ยาวนานต่อเนื่องมาโดยตลอด ประสบการณ์และพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนจิตอาสา พร้อมที่จะผลักดันเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนการสืบสานวัฒนธรรม และสังคม ให้ทันตามยุคตามสมัย เพื่อการผลักดันเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 โดยใช้หลักส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสามารถของเยาวชนที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งสันติภาพแบบบูรณาการในอนาคต
จึงขอขอบคุณผู้บริหารและผู้แทนแต่ละประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

และเนื่องในวาระสำคัญ UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC จึงได้ประกาศมติบอร์ดบริหาร ได้ประกาศแต่งตั้งและมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด แด่
1. The Most Venerable Dr. Sandi Marbhivamsa
Secretary General, State Sangha Mahanayaka Committee, Ministry of Religious Affairs and Culture , Myanmar
2. The Most Venerable Dr. Kundala, Chief Meditation Abbot, MNC Forest Meditation Center, Myanmar
3.Dr. Saw Htut Sandar, Professor, Department of Pali and Buddhist Studies, Ras Bihari Bose Subharti University Dehradun, India
4. Mr. Kyaw Moe Kyi, Police Officer (Retd.), Myanmar
5. Ms. Kyi Pyar Khaing, Entrepreneurs, Myanmar
และตั้งกลุ่มศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังเกาหลี K-POP วงเกรทกายส์ เป็น ฑูตสันติภาพเยาวชน ดังกล่าว โดย ศิลปินเกาหลีชื่อดังพร้อมผู้บริหารค่ายเพลงที่ได้รับการแต่งตั้งมีดังนี้
1. Mr. Jae Sung LEE
2. Mr. YoungJun LEE
3. Mr. Yeong Ki JEONG
4. Mr. Minki JEON
5. Mr. Dae Young LEE
6. Mr. Semin JUNG
7. Mr. Jung Hoon LEE
8. Mr. Jin Hyeon KIM
9. Mr. Hah Yeong LIM


และในงานนี้ รัฐ ริมธีรกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ,คุณกุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ เจ้าของเวที Idol Exchange,ครูหนึ่ง กมลชนก บวรสืบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย,นายประพันธ์ นามวิเศษ,ผู้บริหารบริษัท BTN TOUR
เข้าร่วมรับใบประกาศในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

Share: