ช่อง 3 ส่ง 2 สารคดีสั้น ! “ก้าวไปกับรถไฟไทย” และ “รถไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล” รับชมความรู้และข่าวสารเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบรวดเร็วและครอบคลุม ข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กับประชาชน

ช่อง 3 ส่ง 2 สารคดีสั้น !!! “ก้าวไปกับรถไฟไทย” และ “รถไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล”
รับชมความรู้และข่าวสารเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบรวดเร็วและครอบคลุม

​สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ รฟท. เตรียมส่งสารคดีสั้น 2 รายการคุณภาพ “ก้าวไปกับรถไฟไทย” และรายการ “รถไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยทั้ง 2 รายการจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กับประชาชน

รายการ “ก้าวไปกับรถไฟไทย” เป็นสารคดีสั้นที่นำเสนอความรู้และข่าวสารในด้านการขับเคลื่อน ระบบรางของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล การเพิ่มประสิทธิภาพบริการให้ทันสมัย
มีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล พร้อมกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยรถไฟฟ้าชานเมือง อีกทั้งยังนำเสนอเรื่องความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่การเป็น
ผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ทางด้านรายการ “รถไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล” จะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิม และส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

โดยยกระดับงานบริการด้านการขนส่งสินค้าให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนำเสนอการเปิดมิติใหม่แห่งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน และดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกพื้นที่ ขยายโอกาสให้ชุมชนสร้างความเจริญสู่ท้องถิ่น
​ดังนั้นหากใครที่อยากจะรู้ข่าวสารการพัฒนาคุณภาพของรถไฟไทย สามารถติดตามได้ในรายการ “ก้าวไปกับรถไฟไทย” ซึ่งจะออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 และ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. และรายการ “รถไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล” จะออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 และ 16 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ทางช่อง 3 กด 33

Share: