” ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ ” พรรคพลังประชารัฐ ร่วมด้วย เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สาธารณสุขเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อาสาสมัครหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และจิตอาสาร่วมผลึกกำลังต้านไวรัสโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมด้วย เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สาธารณสุขเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อาสาสมัครหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และจิตอาสาร่วมผลึกกำลังต้านไวรัสโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน

การปฏิบัติการทำความสะอาดล้างพื้นผิวถนน พร้อมฆ่าเชื้อ และแจกหน้ากากผ้า ป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชน
ซึ่งร่วมมือกันหลายหน่วยงานผลึกกำลังร่วมฝ่าพันโรคไวรัส ณ ขณะนิ้ โดยใช้วิธีการดาวกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และตำบลบางจาก

เพื่อลดการแพร่ระบาดไว้รัสโควิด 19ทางด้าน ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ ลงพื้นที่แจกแมสป้องกันโรคด้วยตัวเองอีกด้วย พร้อมพูดคุยและให้ความรู้แนวทางป้องกันโรคไวรัสเบื้องต้น

และหาก โดยผู้นำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหมู่บ้านใด หากต้องการเครื่องพ่นพร้อมน้ำยาไปฉีดพ่นในแหล่ง ชุมชน /หมู่บ้าน ก็สามารถติดต่อขอรับเครื่องพ่นพร้อมน้ำยาได้ที่ ศูนย์ประสานงาน ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์ประสานงานที่เบอร์ 089-063-2509

Share: