“3ผู้บริหารฟิลลิปประกันชีวิต”ตบเท้าเข้ารับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล ในงาน Thailand Digital Awards 2020 ครั้งที่3 ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพฯ

3ผู้บริหารฟิลลิปประกันชีวิต นำทีมโดย คุณอธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส , คุณวฤณดา ศิรธนสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , คุณอัญพัชญ์ อิสราวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหารจาก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด ได้เข้ารับรางวัล นักธุรกิจยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล แห่งปีในงาน “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 จากชมรมพัฒนาธุรกิจ และ ทรัพยากรมนุษย์

นำทีมผู้จัดงานโดย คุณรัฐ  ริม​ธีร​กุล​ (อั้ม​  แอบ​แซ่​บ) , คุณเฟร พงศ์ชิษณุ พีรดาจิราวัฒน์ , คุณรัชดาภรณ์ เกตุเทศ (อี๊ด) CEO Teerak Wedding Studio ได้จัดงานเสวนา “เยาวชนสร้างชาติสู่นักธุรกิจพันล้านในยุคดิจิทัล”และพิธีมอบรางวัล “Thailand Kids Awards 2020​และรางวัลThailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและภาคประชาชนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและยกระดับศักยภาพของคนไทยและกิจการต่างๆของคนไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งในเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมทั้งรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมซึ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

โดยงานรับรางวัล “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง​แอร์พอร์ต​กรุงเทพฯ​ ได้มีการคัดเลือกผู้สร้างคุณประโยชน์สาขาต่างๆทั้งทางด้านวงการบันเทิง การเมือง สังคมและภาคธุรกิจ ซึ่งไม่เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลที่เป็นสตาร์ทอัพด้านธุรกิจจากประเทศในแถบอาเซียนเข้ารับรางวัลด้วย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น

เช่นคุณมัลลิกา​ บุญ​มี​ตระกูล​ ​มหา​สุข​  ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ คุณกันติพจน์​ สิริ​ภ​ั​ก​ดิ​สกุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ คุณ​แทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​ คณะที่​ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ คุณ​พงศกร​ รัตน​เรือง​วัฒนา​ ว่าที่ผู้สมัคร​ส.ก.​เขต​บางกะปิ​พรรค​เพื่อ​ไทย​ คุณสุมณี คุณะเกษม , ดร.วโรดม​  ศิริ​สุข​  ผู้บริหารสถานีโทรทัศนดาวเทียม​ipm ,ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณ​อรรคพันธ์ นะมาตร์​  คุณ​โตนนท์​  วงศ์​บุญ​ คุณภูษณุ​ วงศา​วณิช​ชากร​ เป็นต้น

Share: