“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์” เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆะบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆะบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563) หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จอำเภอเกาะสมุย ทรงบำเพ็ญกุศล ทำบุญ ไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะสมุย เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15ค่ำ เดือน3) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วันนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุ พันธุ์ เสด็จถึงท่ากาศยานนานาชาติสมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์จัดถวาย ที่ประทับ ณ สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท

ทั้งนี้ทรงตั้งหทัยจะบำเพ็ญกุศล ที่เกาะสมุย เพราะครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ถวายปรนนิบัติตามเสด็จทั้งใน และนอกประเทศ โดยในประเทศไทย ทรงโปรดเสด็จเกาะสมุยมากที่สุด ด้วยเหตุนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ จึงเลือกเกาะสมุยเป็นที่เสด็จบำเพ็ญกุศล ในวันมาฆบูชาครั้งนี้

และได้รับเมตตาจาก พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณาราม เกาะสมุย นำไหว้พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเกาะสมุย พร้อมบรรยายประวัติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนีบม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

Share: