“วัดหนองขมิ้น” จ.พิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญ สร้าง“พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิมณีแก้วรัตนะ”

วัดหนองขมิ้น จ.พิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญ
สร้าง“พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิมณีแก้วรัตนะ”

ครั้งหนึ่งในชีวิตวิถีชาวพุทธ มีโอกาสได้ทำนุบำรุงวัดวาอาราม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะถือว่าได้ต่อยอดเผยแผ่พุทธศาสนา ยิ่งถ้ามีโอกาสทำบุญกับวัดมากครั้งเท่าไหร่ ก็เท่ากับเป็นการสะสมบุญบารมีให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น

วัดหนองขมิ้น ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นวัดที่สงบเงียบ และขาดการพัฒนามาเป็นเวลานาน เนื่องจากชาวบ้านชุมชนย่านนั้น ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะดูแลรักษาศาสนสถานแห่งนี้ จึงทำให้วัดหนองขมิ้น ขาดการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่พระอุโบสถก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การระดมทุนเพื่อนำเงินมาพัฒนาวัด ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลชุมชนใหญ่และไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

พระครูสุกิตติพิลาส อคฺควํโส (หลวงพ่อน้ำ) เจ้าอาวาสวัดหนองขมิ้น จึงมีดำริให้บอกกล่าวแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาต้องการสมทบทุนทำบุญบำรุงวัดหนองขมิ้น ได้ร่วมกันถวายปัจจัยตามกำลัง เพื่อก่อสร้างอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งหล่อพระพุทธรูปปางนางปรก 7 เศียร ไว้เป็นพุทธบูชาต่อชาวพุทธ โดยท่านหลวงพ่อน้ำ ได้มอบหมายให้อาจารย์ พูน พูน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวพุทธทุกท่าน เพราะท่านหลวงพ่อน้ำ มองการณ์ไกลว่า หากวัดหนองขมิ้นมีการพัฒนาเต็มรูปแบบ จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียงอย่างยังยืนในอนาคต

ในเบื้องต้น ได้มีญาติโยมผู้ที่พอจะมีกำลังทรัพย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นประธานในการเททองหล่อพระปางนาคปรกทรงขอม “พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิมณีแก้วรัตนะ”โดยได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.63 (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8) ซึ่งในวันทำพิธีบวงสรวง ก็เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อทุกท่านที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้

สำหรับผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดงานเททองหล่อ “พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิมณีแก้วรัตนะ” คือ คุณแม่ตาลปรวมันตี มันตราศรีกายะ เจ้าของพิพิธภัณฑ์พระธาตุ และ โครงการรวมพลังสร้างสมเด็จองค์ปฐม 100 องค์ทั่วประเทศ โดยในวันทำพิธีครั้งนี้ ได้มีพิธีนำฤกษ์ “เทปูนหล่อพระ” 28 พระองค์( รอบอุโบสถ ) ตรงกับฤกษ์งามยามดีวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 ปีชวด ที่ผ่านมา

“พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิมณีแก้วรัตนะ” ที่ทางวัดหนองขมิ้น จัดสร้าง เป็นพระนาคปรก 7 เศียรทรงขอม ขนาดองค์พระ สี่ศอก และลำตัวพญานาค เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร องค์พระประดับด้วยพลอยดิบ พลอยนพเก้า ใช้ทุนในการจัดสร้างต่อองค์ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะจัดสร้างทั้งหมด 28 องค์ ซึ่งจะมีการสลักชื่อของผู้ที่เป็นประธานจัดสร้างแต่ละองค์ ไว้ที่ฐานพระ

ท่านใดมีจิตศรัทธา ต้องการร่วมบูรณะวัดหนองขมิ้นหรือเป็นประธานหล่อองค์พระ“พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์มณีแก้วรัตนะ”ตามกำลังศรัทธา ดังนี้คือ
1. เทปูนองค์นำฤกษ์ พระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์มณีแก้วรัตนะ นาคปรก 7 เศียรทรงขอม ขนาดองค์พระ สี่ศอก และลำตัวพญานาค เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร ประดับองค์พระด้วยพลอยดิบ พลอยนพเก้า ใช้ทุนในการจัดสร้าง 1500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ติดต่อได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการนำฤกษ์ องค์ที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน เลขบัญชี 024 273 1689 ชื่อบัญชี ณเรนทร์ฤทธิ์ โทร. 063 665 1956 หรือ ธนาคารไทยพานิช สาขา สยามพารากอน เลขที่ 218 216 3954 ชื่อบัญชี พรทิพย์ จุฑานนท์ โทร. 062- 229-1598

2. เทปูสร้างพระ สมเด็จองค์ปฐม ขนาดสี่ศอก อีก 27 พระองค์ จะใช้ทุนจัดสร้างองค์พระแต่ละองค์พร้อมฐาน เป็นจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท พร้อมสลักชื่อเจ้าภาพติดที่ฐานหน้าองค์พระรอบอุโบสถ์ เพื่อสร้างพระ และอุโบสถให้แล้วเสร็จ ติดต่อขอจองเป็นเจ้าภาพ องค์ที่ 5 – 27 อาจารย์ พูน พูน 063- 665- 1956 หรือ คุณแม่ตาลปรวมันตี มันตราศรีกายะ 062 -229- 1598 หรือ พระครูสุกิติพิลาส อคฺควํโส หลวงพ่อน้ำ บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา สากเหล็ก เลขที่ 636 005 3861 ชื่อบัญชี พระครูสุกิตติพิลาส โทร. 089-568-9066

Share: