คนของแผ่นดิน! เสี่ยทศ “ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์”บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง High Flow และอุปกรณ์การแพทย์

คนของแผ่นดิน เสี่ยทศ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง

 High Flow และอุปกรณ์การแพทย์เมื่อวันศุกร์ที 30 กรกฎาคม 2564มอบให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราช จำนวนเงิน 859,400 บาท
เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านเราจะสู้ไปด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้น เสี่ยทศ ประธานบริหารกองทุนทองขาวก้าวพอเพียง

 

โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จำกัด
สมาชิก ครอบครัว พรธาดาวิทย์
คุณณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
คุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์
คุณณัฏฐิมา พรธาดาวิทย์
คุณณฐมน ลาดบูรณ์ พร้อมครอบครัว

จัดมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ให้แก่ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช
ส่วนของชีวิตขออุทิศตนเพื่อสังคมพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเราคือคนของแผ่นดิน

Share: