เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ… พร้อมลงพื้นที่ ส่งมอบ กระเป๋าปันสุข ชุมชนวัดสมรโกฏิ เขตตลิ่งชัน

เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ…
พร้อมลงพื้นที่ ส่งมอบ กระเป๋าปันสุข

ชุมชนวัดสมรโกฏิ ชุมชนวัดน้อยใน ชุมชนสวนผัก-คลองศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน
จำนวน 600 กว่าครอบครัวกับประชาชน
2,480 ชีวิต….
เราไม่ทอดทิ้งกัน
#ส่วนหนึ่งของชีวิตขออุทิศตนเพื่อสังคมพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน
#คนของแผ่นดิน
🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณ 🙏🙏🙏
คุณแม่ สุพรรณ พรธาดาวิทย์
คุณณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
(เสี่ยทศ)
หมอเอก ดร.พท.สมหมาย พัฒนดิลก
คุณเกตน์ศิรณี บุญมา
(ฮ.นกเอี้ยงตาโต)

ขอให้อนิสงค์มหาบุญบารมีทานเมตตา ส่งกุศลบุญ ให้คุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์
และทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ


Share: