คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประกวด ขอเชิญทุกท่านชมการประกวด Miss & Mrs.Queen of Galaxy 2564 รอบตัดสิน ณ โรงแรมไวท์ เฮ้าส์ จ.ตาก เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่24มกราคม 2564 กองประกวด Miss & Mrs.Queen of Galaxy 2564 โดยมีคุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประกวด ขอเชิญทุกท่านชมการประกวด Miss & Mrs.Queen of Galaxy 2564 รอบตัดสิน

ณ โรงแรมไวท์ เฮ้าส์ จ.ตาก เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลเขาพระเมิน 2564 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ในประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.ตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก รวมถึงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
– กรณีการจัดให้มีการประกวดประเภทนางงามที่สมรสแล้ว เป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงซึ่งมีครอบครัวแล้ว กล้าที่จะทำตามความฝัน เนื่องจากไม่มีคำว่าสายไปสำหรับทุกสิ่งหากกล้าที่จะลงมือทำ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการสร้างความสุขให้กับครอบครัว ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำหน้าที่ทั้งการเป็นภรรยาที่ดี และการเป็นผู้หญิงทำงานให้เข้ากันอย่างลงตัว
– กรณีการจัดงานวิ่งนอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาพระเมิน จ.ตากแล้ว ยังเป็นการร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมด้วย
– รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนหนึ่งจะทำการซื้อรถวีลแชร์ และเตียงผู้ป่วยให้กับสมาคมคนพิการจ.ตาก และมอบให้ชาวบ้านสร้างฝายที่เขาพระเมินเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า

ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Line ID : @queen_of_galaxy
และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครแข่งขันวิ่งเทรลเขาพระเมินสามารถสมัครได้ที่ www.takeyoutorun.comShare: