“ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ! บ.เซ้นท์เดวา โดย ตฤณ เศรษฐโชค ร่วมกับ คุณระวิสรา อินทรีย์ จาก บ.RWT.โปรดักชั่น ร่วมสักการะขอพร ขอขมา นำโชค นำชัย เพื่อเตรียมผลิตละครส่งเสริมคุณความดี เรื่อง “ยมพบาล เดอะซีรี่” เร็วๆ นี้..

“ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมต […]