“ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

เมื่อเร็วๆนี้ ดารานักแสดงรุ่นใหญ่โดยคุณตฤณ เศรษฐโชค บ.เซ้นท์เดวา ร่วมกับ คุณระวิสรา อินทรีย์ จาก บ.RWT.โปรดักชั่น อีกทั้งยังมี “คุณนันทนา วีระชน” ผู้ประพันธ์นวนิยายที่โด่งดัง ร่วมด้วยผู้กำกับชื่อดังอย่าง คุณนิรันดร์ ธรรมปรีชา, และ คุณไชยฤกษ์ มโนรถประดิษฐ์, 2 ผู้กำกับการแสดง ร่วมสักการะขอพร ขอขมา นำโชค นำชัย “จัดสักการะองค์เสด็จปู่ท่านท้าวพญายมราช”

เพื่อเตรียมผลิตละครส่งเสริมคุณความดี เรื่อง “ยมพบาล เดอะซีรี่” เร็วๆ นี้… คอยติดตามครับ

และขอพรท่านพญายมราช โปรดประทานพรให้กัลยาณมิตรทุกคนและครอบครัว เจริญรุ่งเรือ เทอญ….
#วัดชัยสิทธาวาส
#SenseDeva
#RWTProduction
#ระวิสราอินทรีย์
#นันทนาวีระชน
#นิรันดร์ธรรมปรีชา
#ร้านอาหารครัวยก