“ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ! บ.เซ้นท์เดวา โดย ตฤณ เศรษฐโชค ร่วมกับ คุณระวิสรา อินทรีย์ จาก บ.RWT.โปรดักชั่น ร่วมสักการะขอพร ขอขมา นำโชค นำชัย เพื่อเตรียมผลิตละครส่งเสริมคุณความดี เรื่อง “ยมพบาล เดอะซีรี่” เร็วๆ นี้..

“ปะโต เม ตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

เมื่อเร็วๆนี้ ดารานักแสดงรุ่นใหญ่โดยคุณตฤณ เศรษฐโชค บ.เซ้นท์เดวา ร่วมกับ คุณระวิสรา อินทรีย์ จาก บ.RWT.โปรดักชั่น อีกทั้งยังมี “คุณนันทนา วีระชน” ผู้ประพันธ์นวนิยายที่โด่งดัง ร่วมด้วยผู้กำกับชื่อดังอย่าง คุณนิรันดร์ ธรรมปรีชา, และ คุณไชยฤกษ์ มโนรถประดิษฐ์, 2 ผู้กำกับการแสดง ร่วมสักการะขอพร ขอขมา นำโชค นำชัย “จัดสักการะองค์เสด็จปู่ท่านท้าวพญายมราช”

เพื่อเตรียมผลิตละครส่งเสริมคุณความดี เรื่อง “ยมพบาล เดอะซีรี่” เร็วๆ นี้… คอยติดตามครับ

และขอพรท่านพญายมราช โปรดประทานพรให้กัลยาณมิตรทุกคนและครอบครัว เจริญรุ่งเรือ เทอญ….
#วัดชัยสิทธาวาส
#SenseDeva
#RWTProduction
#ระวิสราอินทรีย์
#นันทนาวีระชน
#นิรันดร์ธรรมปรีชา
#ร้านอาหารครัวยก

Share: