“คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัดได้รับมอบเครื่องฟอกอากาศ GenPure+ แบบฆ่าเชื้อไวรัส อากาศสะอาดสดใส มั่นใจปลอดภัยในการสูดลมหายใจ จากอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากไวรัสและฝุ่นพิษ PM2.5

*อากาศสะอาดสดใสมั่นใจ ในแบล็คแคนยอน ด้วย GenPure+*
วันนี้ คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับมอบเครื่องฟอกอากาศ GenPure+ แบบฆ่าเชื้อไวรัส จาก คุณ นัทธี อินต๊ะเสน กรรมการผู้จัดการบริษัท Vip Mediz จำกัด โดยมี ศ. ดร. นพ. วิปร วิประกษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสโควิด-19ในการติดตั้ง เครื่อง GenPure+ (Gen Pure Plus) เพื่อฟอกอากาศแบบฆ่าเชื้อไวรัสสาขาต้นแบบแห่งแรกของแบล็คแคนยอน ณ กระทรวงสาธารณสุขเครื่อง GenPure+ นี้ มีความพิเศษสามารถฟอกอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศขนาดเพียง 0.3 ไมครอนได้ทั้งหมด 99.99% ขจัดฝุ่นพิษ PM 2.5 และมีระบบ UV Sterilizer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดเชื้อโรครวมทั้งเชื้อไวรัสในอากาศ รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทฺธิภาพจุดประสงค์ในการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบฆ่าเชื้อไวรัสนี้ เพื่อสร้างความสร้างมั่นใจและสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการของแบล็คแคนยอนให้รู้สึกปลอดภัยในการสูดลมหายใจจากอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากไวรัสและฝุ่นพิษ PM2.5

Share: