จากดินสู่ดาว!นางงามเกษตร👸🌾ลิสา ชาลิศา รัตนอนันตรา MSS16 Miss Star กาญจนบุรี

นางงามเกษตร👸🌾ลิสา ชาลิศา รัตนอนันตรา MSS16 Miss Star กาญจนบุรี

จากดินสู่ดาว

ลิสาเป็นลูกเกษตรกร เรียนจบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเกษตรศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความฝันอยากพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาสินค้า และต่อยอดสินค้าในชุมชน ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีงาน มีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลิสาอยากแชร์เรื่องราวการตัดสินใจที่มาประกวดนางงามเวทีนี้ เพราะว่า เวทีนี้ได้สนับสนุนสินค้าเกษตร และช่วยยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักสู่สากล ลิสาอยากทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ปลูกพืช ปลูกผัก ทำไร่ ทำสวน ทำนา อย่างมีความสุข และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถเลี้ยงชีวิตตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และมั่นคง

หากลิสาได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้ ลิสาจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และจะเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรอยยิ้มที่มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนา ยกระดับ ต่อยอดสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ

ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ลิสาด้วยนะคะ
โหวต มาลัย เป็นกำลังใจให้ MSS16 ได้ที่เพจ Miss Star Thailand
#MSS16 #กาญจนบุรี #missstarthailand2022
#missstar

Share: