“ตุ๊กกี้-สุดารัตน์” นำทีมคนบันเทิงเข้ารับรางวัล คนดีศรีอีสาน-คนดีศรีปักษ์ใต้-คนดีศรีล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒

ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ นำทีมคนบันเทิงเข้ารับรางวัล
คนดีศรีอีสาน-คนดีศรีปักษ์ใต้-คนดีศรีล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย…ดร.อำนาจ หมัดสดาย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย, เครือข่ายประชาชน (คนเมืองเหนือ, คนเมืองใต้, คนเมืองอีสาน) ได้จัดให้มีโครงการสร้างการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค ปี ๒๕๖๒เพื่อขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและ ต้นแบบตัวอย่างของสังคมตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม


นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเกียรติคุณ โครงการเชิดชูเกียรติ “พ่อ” “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธีโดยมีดารานักแสดงและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัลสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น (ฝ่ายคณะสงฆ์) ได้แก่ พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อ.พนัสนิคม จ.ลพบุรี, สาขาพ่อดีเด่น ได้แก่สมชาย เผ่าบัณฑูร, สาขาลูกตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ ณัดฐชา พวงเข็มแดง เจ้าของร้านขนมเปี๊ยะบ้านแม่มด, สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด, เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ ๗๗๗ นะชาลีติ, จิรัฎฐวัฒน์ ศิริบุตร บรรณาธิการข่าวบันเทิง, สาขา เยาวชนต้นแบบดีเด่น ได้แก่เด็กชายพิตรพิบูล เขียวสะอาด โครงการ Top Model Thailand
รางวัลคนดีศรีอีสาน สาขา การแสดงและการละครดีเด่น ได้แก่ สุดารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้), สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีติณณภัทร์ ภูนอก (บอล) พระเอกซีรี่ส์ “รักไม่จำกัดนิยาม” ช่องไอพีเอ็ม, มนชนิตว์ ช่วยบุญ (น้ำมนต์) รองนางสาวไทยภาคอีสานรางวัลคนดีศรีปักษ์ใต้ สาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น ได้แก่ บรรจง การะเกตุ อดีตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต1, สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ พรนัชชา อารยะสัจพงษ์ (น้ำหว้า) รองนางสาวไทยภาคใต้, อุษา วิเศษนาวิน, อนุชิต แก้วช่วย และ ผานิต แก้วช่วย จากร้านโทเมย์เบเกอรี่ จ.กระบี่, อิทธิพันธ์ สารพงษ์ ผู้บริหาร Lyn Café จ.นครศรีธรรมราช, คุณนะโม กุดกลาง และ แสนดี ศิริสมบัติ
รางวัลคนดีศรีล้านนา สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ สุภางค์ พานทอง (ไอติม) รองนางสาวไทยภาคเหนือ โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Share: