“สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร” รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 โดยมีคณะกรรมการการจัดงานร่วมถวาย

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019
นำโดย รศ.(พิเศษ)ดร.ยุพมาศ โภคสิริรักษ์ ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง ดร.จำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ และนายพจน์ โพธิ์ศรี

นำโล่และประกาศเกียรติคุณ ถวาย
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานมูลนิธิร่มฉัตร
เนื่องจากวันงาน เจ้าประคุณสมเด็จฯ ติดศาสนกิจ จัดประกวดการแข่วขันเพชรพระมงกุฏ เลยไม่สามารถเดินทางไปรับการถวายรางวัลได้

วันเดียวกันนี้ คณะกรรมการจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019 ยังนำโล่และประกาศเกียรติคุณ ถวาย
พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะภาค 17 ซึ่งวันงานพระเดชพระคุณติดศาสนกิจต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมงานไม่ทัน

โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการจัดงาน ก็ได้นำโล่และใบประกาศเกียรติคุณถวาย พระธรรมกิตติเมธี(เกษม สัญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ซึ่งวันงาน พระเดชพระคุณติดศาสนกิจต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมารับการถวายรางวัลได้ …

Share: