“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดการแสดงสุดวิจิตรตระการตางานเจดีย์สมุทรปราการ

☆งานนมัสการ☆
องค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี พ.ศ.2562☆
เวทีสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดการแสดงสุดวิจิตรตระการตางานเจดีย์สมุทรปราการการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีสุดวิจิตรตระการตาสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความคิดริเริ่มโครงการและสร้างสรรค์โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส..จ.สป.)และท่าน ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๗ จังหวัดสมุทรปราการ และและ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ นายเอกชัย บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า นางสุภาภรณ์ พร้อมสิ้น ประธานสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ร่วมด้วย คุณมนัสวีร์ มณีแสงและกำลังสำคัญของเวที เทศบาลตำบลแหลฟ้าผ่า ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานเวทีแห่งศิลปวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ บริเวณท่าน้ำเพื่อให้ผู้คนที่มากราบสักการบูชาองค์พระสมุทรเจดีย์ และได้ร่วมรับชมการแสดงจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ครูโอปอ ผู้ประสานงานการแสดง ที่ได้รวบรวมสุดยอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย แขนงต่าง ไว้ให้ผู้คนได้รับชมกันอย่างจุใจอาทิ การฟ้อน การรำไทย การแสดงจินตลีลา การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง กาแสดงกลองสะบัดชัย การแสดงโขน และการเซิ้ง เพื่อให้เวทีแหล่งวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และการแสดงต่างๆ ซึ่งงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จะมีตั้งแต่ ๑๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒การแสดงต่างได้แสดงออกถึงพลังและความสร้างสรรค์ทุกภาคส่วนที่มีจิตใจอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมตามประเพณีอันดีงามได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่างๆ อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะสถาบันการขับร้องครูโอปอ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม บ้านรำไทยครูพร สถาบันเลิศลีลา สถาบันชนากานต์ คีตล้านนา แม่จำปาและกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีให้เยาวชนได้แสดงพลังสร้างสรรค์บนศิลปวัฒนธรรมทุกปี ของงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ งานยิ่งใหญ่ประจำปีของพี่น้องชาวสมุทรปราการ

 62 total views,  4 views today

Share: