แบรนด์!”มีสไตล์ ไทยแลนด์”โดย ☆นางสาวธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์☆ CEO .Mestyle Thailand ขึ้นรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและผู้นำทางการตลาดรุ่นใหม่

ชมรมพัฒนาธุรกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำโดย อั๊ม แอบแซ่บ จัดเสวนา “เส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งทศวรรษ” โดยมี นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ , รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ร่วมเสวนา พร้อมกันนี้ นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ , รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ร่วมมอบรถวิลแชร์แก่นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี ประธานมูลนิธิธรรมลีกษณ์ศิลา เพื่อนำไปมอบแก่ผู้พิการยากไร้ต่อไป

ต่อด้วยพิธีมอบรางวัล World SDGs Award 2019 และThe Best World SDGs Award 2019 รางวัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล , รางวัลที่สุดแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล ณ ห้องดอนเมือง บอลลูม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โดยมี พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และ นางกรรณิการ์ ปานสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินงาน มีผู้เข้ารับรางวัลจากแวดวงการเมือง ศิลปิน ดารา นักธุรกิจ อาทิเช่น นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

,นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ , นางสาวธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์ CEO .Mestyle Thailand ,

นางรัชดาภรณ์ เกตุเทศ ผู้บริหารที่รักสตูดิโอ , เอ็มมี่ แมกซิม , ศิลปินดังจากเเมียนมาร์ , นางงามจากประเทศลาว , นิโคล เทริโอ ฯลฯ

Share: