“ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร” ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ พุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พุทธานุสรณ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เจริญสังฆานุสติ “150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น” บุคคลสำคัญของโลก

👉150 ปี ชาติกาล หลวงปู่มั่น
@@@ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ พุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พุทธานุสรณ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับเมตตา จาก พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (หลวงปู่มหาอำนาจ อินทสาโร) พระเถระ อายุ 103ปี ผู้เป็นศิษย์ อุปัฐาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งแต่เป็นสามเณร ได้ อธิษฐานจิต มอบพระธาตุ และเส้นเกศา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ คณะกรรมการมูลนิธิและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการจัดกิจกรรม เจริญสังฆานุสติ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญของโลก ตามมติองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ

@@@โดยวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้ เป็นวันครบรอบ 150 ปี ชาติกาล หลวงปู่มั่น ทาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีโครงการ ปฏิบัติธรรม พร้อมกันทั่วประเทศ

@@@โดยพระธาตุและเส้นเกศา จะเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารพุทธานุสรณ์ ถนนเพชรเกษม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อจัดกิจกรรมใหญ่ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 มีพิธีเจริญจิตภาวนา และเปิดให้ พุทธศาสนิกชน ถวายสักการะ พระธาตุ และเส้นเกศา หลวงปู่มั่น และอีกส่วนจะเชิญไป ณ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.ลพบุรี เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายกุศล ด้วย สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม โทร. 0966299466.

 50 total views,  2 views today

Share: