“พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์” ☆หัวหน้าพรรค พลังชาติไทย☆มั่นใจ 350 ที่นั่งประชาชนเลือก ประชุมพรรคสมาชิกคึกคักพร้อมลงคะแนนตัวอย่าง

พรรคพลังชาติไทยเคาะ 11 รายชื่อสรรหาผู้สมัครส.ส.
พร้อมชูนโยบายเอาใจประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ พรรคพลังชาติไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระสำคัญ เพื่อพิจารณาลงมติเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.จำนวน 11 คน

โดยมีพลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค พร้อมสมาชิกพรรคกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมกว่า 2 ชั่วโมง


จากนั้น ดร.สมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมฯว่า ที่ประชุมมีมติเลือกเป็นกรรมการสรรหาผู้สมัคร

ส.ส.จำนวน 11 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค 4 คน ได้แก่ 1.พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ 2. นายโชติวุฒิ เขียนนิลสิริ 3. นายพิชิต บุตรวงศ์ 4. พันเอกเด็ดดวง ณ ลำปาง

และในส่วนประเภทตัวแทนสมาชิก 7 คน ได้แก่ 1. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 2. นายเฉลิม มากจงดี 3. นายชาติชาย เรืองบุรพ 4. นายภพพิสิทธิ์ ศักดามณี 5. นายปิยะพงศ์ นุ้ยสุด 6. นางกนกลักษณ์ วัทน์สิริปิยกร 7. นางสาวรังสิมา ทองพันชั่ง โดยกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่สรรหา


ผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคพลังชาติไทย
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงนโยบายพรรค โดยพลตรีทรงกลดทิพย์ รัตน์ เปิดเผยว่า นโยบายของ “พรรคพลังชาติไทย” นั้นเป็น “นโยบาย

สาธารณะ” หรือ “รัฐสวัสดิการ” ไม่สอน ให้ประชาชน “แบมือขอ” แต่สอนให้ประชาชนรู้จักการ “พึ่งพาตนเองให้ได้”จะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน


เพราะปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนไทยทั่วทั้งประเทศขณะนี้ พบว่า 90% ของคนทั้งประเทศ เป็น “หนี้” เป็นเหตุให้นำไปสู่ ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมามากมายไม่จบสิ้น


พรรคจึงเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจ และปากท้องประชาชนเป็นหลัก รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่จับต้องได้ และเข้าถึงมวลชนอย่างแท้จริง

Share: