ภาพข่าวสังคม!ททท.เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโนวาวีด้า “นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ “(ยืนกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโนวาวิด้า (NOVAVIDA Fertility Center)

ททท. เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโนวาวีด้า
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโนวาวิด้า (NOVAVIDA Fertility Center)

ซึ่งอยู่ภายใน โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่สอดรับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับให้ไทยเป็น Medical Hub โดยมี นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ รองประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) (ที่ 3 จากซ้าย) นางจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (ที่ 3 จากขวา) นายอนันต์ ทวีแสงศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริษัท นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรวิศิษฏ์ วยากรณ์วิจิตร (ขวาสุด) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาวชาดา เพี้ยนภักตร์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวาวิด้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ใน โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

 92 total views,  2 views today

Share: