ภาพข่าวประชาสัมพันธ์! นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ เลขานุการ ส.ส.ปทุมธานี และอดีต ผู้สมัคร ส.ส. ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล” Would SDGs Award 2019 และThe Best World SDGs Award 2019 รางวัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล , รางวัลที่สุดแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล

ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการการจัดงาน รางวัล world SDGs Award 2019 และ The Best Wortd SDGs Award 2019 ได้ให้ความสำคัญในตัวผม ซึ่งที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสช่วยเหลืองานด้านสังคมมาโดยตลอด รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมาอย่างต่อเนื่อง(นายศักดิ์ปรินทร์ กล่าว)
ซึ่งภายในงานการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ยังมีบุคคลหลากหลายสาขาอาชืพ และนักธุรกิจ นักการเมือง
รวมถึงผู้มีชื่อเสียงในสังคม อาทิ เช่น
นายวิกรม ปิติสุข ร่วมกับ ท่าน ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร และ ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ มอบรถวิลแชร์ แก่นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี ประธานมูลนิธิธรรมลีกษณ์ศิลา เพื่อนำไปมอบแก่ผู้พิการยากไร้ต่อไป โดยมีท่านประธาน
พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
และ นางกรรณิการ์ ปานสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานเสวนา “เส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งทศวรรษ” และพิธีมอบรางวัล World SDGs Award 2019 และThe Best World SDGs Award 2019 รางวัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล , รางวัลที่สุดแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล ณ ห้องดอนเมือง บอลลูม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


Share: