“สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก” ระหว่าง 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 สื่อมวลชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา รวมน้ำใจ ช่วยจำหน่ายดอกไม้สัญลักษณ์ วันทหารผ่านศึก

“สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก”
ระหว่าง 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานแถลงข่าว โดยมี คุณหญิงทรงสมร คชเสนีกรรมการจัดการและเหรัญญิก คุณสุประวัติ ปัทมสูตศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

และมีผู้แทนจาก องค์การสงเคาระห์ทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วยศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

คุณหญิงแสงเดือนฯ ได้กล่าวถึงการจัดจำหน่ายดอกไม้ป๊อปปี้ ดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก ในปีนี้ว่าทุกท่านและหน่วยงานของท่านจะช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในสัปดาห์ ดอกป๊อปปี้วันทหารผ่านศึก ในปีนี้ว่า

ทุกท่านและหน่วยงานของท่านจะช่วย จำหน่ายดอกป๊อปปี้ใน ” สัปดาห์ดอกป๊อปปี้วันทหารผ่านศึก” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม และความเสียสละของทหารผ่านศึกทุกนาย

ที่ได้กระทำและอุทิศเพื่อประเทศชาติ ในทุกสมรภูมิและทุกพื้นที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้ทำผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่นกระเป๋า พัด ร่ม พวงกุญแจ จำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากดอกป๊อปปี้ที่จำหน่ายดอกละ 20 บาท

คุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการและเหรัญญิก ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปีผ่านมา
ทาง มูลนิธิ ขอเชิญชวนให้ท่านซื้อดอกป๊อปปี้ไป กรุณาติดต่อป๊อปปี้ เพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึก และอาสาสมัคร ที่ร่วมต่อสู้ป้องกันประเทศชาติ

ครั้งนี้ ได้มีสื่อมวลชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา รวมน้ำใจ ช่วยจำหน่ายดอกไม้สัญลักษณ์ วันทหารผ่านศึก ในช่วง สัปดาห์ป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเชิญชวนประชาชนติดดอก ป๊อปปี้ บนปกหรือกระเป๋าเสื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 “วันที่ระลึกทหารผ่านศึก”

Share: