มี้นิล!☆ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์( ประธานคณะทำงานฯ )สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท.)☆เแถลงข่าวจัด”มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล รายได้บำรุงสภากาชาดไทย”

    สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท.)จัดแถลงข่าวงาน”มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลฯร่วมสภากาชาดไทย”เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย

    วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ.กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท.) ได้จัดแถลงข่าว โดยมี ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์(มี้นิล)ประธานคณะทำงานฯกล่าวว่า

    เป็นการเห็นพ้องต้องกันกับทางสมาคมฯว่าอยากที่จะจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นมา วัตถุประสงค์ก็เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือ และบำรุงสภากาชาดไทย ในฐานะที่ตนเองซึ่งได้รับการแต่งตั้งฯและยังเป็นสมาชิกของสภากาชาดไทย รวมถึงอีกหลายๆท่านในที่นี้ ล้วนก็เป็นสมาชิกของสภากาชาดไทย 

    ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานจะเป็นในลักษณะ”มหกรรมคอนเสิร์ตเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยลูกกรุงย้อนยุค”ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งลูกกรุง อันทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

    ในงานวันนั้นจะมีนักร้องศิลปินแห่งชาติ อย่างเช่น ผ่องศรี วรนุช,ชาย เมืองสิงห์, และนักร้องเกียรติยศพระราชทาน ร.อ.หญิง สมศรี ม่วงศรเขียว, เรียม ดาราน้อย(นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน) ร่วมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดังในอดีตและปัจจุบัน ทั้งแนวเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงที่ท่านเคยชื่นชอบ จากค่ายต่างๆพร้อมใจกันขึ้นคอนเสิร์ตอย่างมากมาย อาทิเช่น ศรวณี โพธิ เทศ, ชรัมภ์ เทพชัย, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, วินัย พันธุรักษ์, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, คณิตตา จิตต์เจริญ, ศรชัย เมฆวิเชียร,สดใสรุ่งโพธิ์ทอง, สลักจิตร ดวงจันทร์, สวนสน มนต์สวรรค์, ธรรมราช เอกชาตรี,ไก่จ๋า สายัณห์, รุ่งเพชร แหลมสิงห์, เจี๊ยบ พุฒิเศรษฐ์ ,แสงสุรีย์รุ่งโรจน์, วิภาส รวิภาส, ม.ล.อภิชัย ชยางกูร, กรุณาพร รีลีย์,หัสพงศ์ วงศรีวิลาศ,อุไรวรรณทองงาม, เสรี รุ่งสว่าง,น้ำอ้อย พรวิเชียร,สุจิตราโรจน์วัฒนะ,ละอองดาว สกาวเดือน, สองพล ศุขบุตร, โยธิตา มูธินสัก,ศรเพชร ศรสุพรรณ,ศิริโรจน์ วงศ์ชัยภูมิฯลฯ ดร.ชญาธรกล่าว

     งานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 13.00-18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธุ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร             

   โดยได้รับเกียรติจาก “หม่อมราชวงศ์ มาลินี จักรพันธุ์”  เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ โดยเงินรายได้เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

     กรณีพี่น้องประชาชนท่านใดหรือแฟนๆเพลงที่เป็นแฟนคลับของศิลปินนักร้องดังในอดีตจนถึงปัจจุบัน อยากที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ มหกรรมคอนเสิร์ตฯครั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์(มี้นิล)- ประธานคณะทำงานฯ โทรศัพท์ 089-6596489คุณภูรี จันทะชำนิ-(หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)โทรศัพท์ 065-3839838

 

 

 

 

 

 

Share: