นางสาว”ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ ้”น้องปริ้นท์เตอร์ นักเรียนชั้นปวช.ปี2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่6มกราคม 2565
นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ น้องปริ้นท์เตอร์ นักเรียนชั้นปวช.ปี2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2565

และยังได้เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น2565 #ผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และ #ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน15 คน เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล


.การคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดการเข้าพบวันนี้ “คุณลุงตู่” ของเราได้พูดคุย ตอบคำถามจากตัวแทนที่ได้ถามคำถาม


โดยนางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ เป็นตัวแทนเยาวชน 1ใน 5 คนที่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับเด็ก ปวช.สายพาณิชย์ ที่ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งและหลายสาขาที่ไม่รับสมัครสำหรับเด็กนักเรียนปวช.สายพาณิชย์รับแค่เด็กปวช.สายช่างและเด็กนักเรียนสายสามัญ จึงขอโอกาสช่วยพิจารณาเพิ่มเติมคุณสมบัติของพวกเราให้ได้มีโอกาสได้ลองสมัครสอบเหมือนเด็กนักเรียนสายอื่นด้วย
จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังพาเด็กๆและเยาวชน เที่ยวชมห้องต่าง ๆ ในอาคารทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเอง(ส่วนพิธีมอบรางวัล
จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ดีขึ้น ) ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก ช่องทางสื่อต่างๆ

Share: