“โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน” โดยมี ☆ดร.ชายแฮ็คส์ !วโรดม ศิริสุข นั่งเก้าอี้ ผู้อำนวยการโครงการฯ ม.กรุงเทพธนบุรี

ม.กรุงเทพธนบุรี ผุด “โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน”
ส่ง ดร.ชายแฮ็คส์ นั่งเก้าอี้ ผอ.โครงการ และ ฮาย-อาภาพร รับตำแหน่ง “ประธานโครงการฯ”

    สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายที่จะให้ “ทุนการศึกษา” สำหรับศิลปิน ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนในวงการบันเทิง เพื่อให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน

    ที่ผ่านการอนุมัติให้ศึกษาต่อจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ใน “โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน” โดยมี ดร.วโรดม ศิริสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการฯ
โครงการฯ นี้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาดารา ศิลปิน สื่อมวลชนในการเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

    ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียน โดยทางนักศึกษาโครงการ หากมีเรื่องติดขัดเรื่องการเรียน หรือเรื่องเกรดให้ติดต่อกับ ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ โดยตรง โดยจะรวบรวมรายชื่อหรือเอกสารที่มีปัญหาของนักศึกษารวบรวมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำไปแก้ไขต่อไป

    รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการสร้างชื่อเสียงและสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งภายนอกและภายใน ให้บรรลุผลเป้าหมายอย่างดีที่สุด

    ในการนี้ ทาง ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อคัดเลือกและสรรหาดารา ศิลปิน และสื่อมวลชนในโครงการฯ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินการกิจกรรมของโครงการฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้

    ผู้อำนวยการโครงการฯ ดร.วโรดม ศิริสุข
ที่ปรึกษาโครงการ คุณเวสป้า
คุณทรงธรรม พลอยกาบทอง (ชัช)
ประธานโครงการฯ คุณอาภาพร นครสวรรค์
รองประธาน คุณจุมพล โพธิสุวรรณ (บ๊อบ)
เลขานุการ คุณสิริรัตน เรืองศรี (หนูสิ)
เหรัญญิก คุณติณณภัทร์ ภูนอก (บอล)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดร.กัญฐณา สนเจริญ (หนุ่ย)
ฝ่ายวิชาการ คุณปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พรฟ้า)
ฝ่ายกิจกรรม คุณพงษ์พิพัฒย์ สัจจธรรมคำแก้ว (ครูบอย)
คุณอรอนงค์ คงประกอบ (แหวด)
ฝ่ายประสานงาน คุณปรภัสสร วรสิรินดา (ปลา)
คุณปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พรฟ้า)
กรรมการ คุณอิสริยะ อภิชัย (เรย์)
ดร.เมลิสา มหาพล (เชอรี่)
ดร.เกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย)
คุณดวงรัตน์ คะชะสะ
คุณจิรัฎฐวัฒน์ ศิริบุตร (ก๊อปปี้)

     ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด จะมีการประชุมเป็นประจำในทุกๆ เดือน เพื่ออัพเดทเรื่องการเรียนของนักศึกษาในโครงการของแต่ละคนว่ามีใครมีปัญหาหรือไม่ หรือมีกิจกรรมดีๆ ที่จะทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม เพื่อให้โครงการนี้เป็นที่รู้จัก และสามารถเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป


 56 total views,  4 views today

Share: