CEO ฝนธิป ผู้ทรงพลัง คว้า 2 มงกุฎ ชนะเลิศในเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ไทย

CEO ฝนธิป ผู้ทรงพลัง คว้า 2 มงกุฎ ชนะเลิศในเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ไทย

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเวที Miss and Mrs. Heritage International เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วสามารถเข้าประกวดได้ เนื่องจากให้โอกาสความเท่าเทียมกัน และผู้หญิงที่สมรสแล้ว หรือมีลูกแล้วจะมีมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ก็จะมีความแข็งแกร่งและนุ่มนวลที่แตกต่างกัน และผู้ที่คว้ามงกุฎในปีนี้ สร้างความภูมิใจให้แก่คนไทย ได้แก่ น.ส.ฝนธิป ศรีวรัญญู CEO บริษัทปุ๋ย ไอออนิค จำกัด , Condo developer และ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ Mrs.Heritage International และ รางวัล Environmental Ambassador ได้ถึง 2 มงกุฎใหญ่มาฝากคนไทย ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เนเธอร์แลนด์
รองชนะเลิศอันดับ 2 : อินเดีย
รองชนะเลิศอันดับ 3 : สิงคโปร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 : ฟิลิปปินส์

โดยเวทีนี้เน้นเรื่องของมรดกโลก สันติภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ซึ่งฝนภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ รับเลือกเป็นทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งสามารถเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยและชาวโลก ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างถูกวิธี และสามารถส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO อยู่ 6 แห่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งและมรดกทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

ในปีหน้าสำหรับการจัดประกวด มีแนวโน้มที่จะจัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นประเทศของผู้ชนะเลิศ ซึ่งจะมีผู้ประกวดสาวงาม ผู้มากความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกมาประกวดด้วย

น.ส.ฝนธิป ศรีวรัญญู กล่าวว่า
“ฝนขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ ทุกกำลังใจ จนคะแนนโหวตเป็นอันดับ 1 ฝนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ ตำแหน่งชนะเลิศ และรางวัลทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ฝนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทย แสดงพลังผู้หญิงไทยให้ชาวโลกรับรู้ “

Share: