ผศ.ดร.”สันติ พิมพ์ใจใส” ผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินจัดงานมอบโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมครั้งที่สอง

ผศ.ดร.”สันติ พิมพ์ใจใส” ผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินจัดงานมอบโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมครั้งที่สอง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2665 ณ ห้องประชุมเตมียเวช โรงเรียนนายร้อยสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมครั้งที่สอง

ประธานมอบรางวัลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศสกุล ทางสมาคมการศึกษาทางไกลรู้สึกเป็นเกีรติเป็นอย่างสูงมาเป็นประธานพิธีและท่านได้ร่วมสมทบทุนเข้าโครงการด้วย


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาในระบบปกติได้ และเพื่อลดทอนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมปัจจุบัน

และช่วยเหลือผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาหรือผู้ที่พลาดพรั้งในการดำเนินชีวิตจึงทำให้หลุดออกจากการศึกษาในระบบ เพราะฉนั้นสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล จึงได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการนักศึกษาขอโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


เพราะสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลสำคัญอีกมากมาย ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น

-คุณสุรัตน์ วงค์ชาญศิลป์ สุรัตน ธรรมสถาน คลีนิคเวชกรรมหนึ่งบาทรักษาฟรี ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ได้มอบทุนการศึกษา และร่วมเงินสนับสนุนโครงการด้วย
-อาจารย์เด่น กาญบุตร มอบเหรียญพระบาทสมเด็จ รัชการที่9
-ดร.ศุภภทรา อภิรักษ์วรชัย ประธานสภาสตรีนวัตวิถี มอบผ้าทอลายขอ
-ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง มอบปลาสลิดติเบ้าน
และผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ
– องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพลเมือง
– ศูนย์การเรียนพัลลัสอธีน่า
– สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย
– พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จรัชการที่9
– พลเอก รังสรรค์ ฤทธิประเสริฐ
– พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ประธานมูลนิธิ ฮ สีฟ้า
และอีกมากมายที่มาร่วมในงานนี้ด้วย

 

 

Share: