ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์!อาจารย์ชื่อดัง เมืองย่าโม อาจารย์กฤชประพันธุ์ การันตี เจ้าของฉายา โหราศาสตร์ 4.0 เมืองไทย ได้ประกอบพิธีกรรม ไหวครู บูชาคุณ ให้ลิเกคณะ “ยอดเพชร มิ่งเมือง”

   อ.  ชื่อดัง เมืองย่าโม อาจารย์กฤชประพันธุ์ การันตี เจ้าของฉายา โหราศาสตร์ 4.0 เมืองไทย ได้ประกอบพิธีกรรม ไหวครู บูชาคุณ ให้ลิเกคณะ ยอดเพชร มิ่งเมือง ซึ่งพระเอกยอดเพชร นางเอกปรานอม มิ่งเมือง ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์กฤชประพันธุ์ การันตี
พิธีกรรมการไหว้ครู ถือว่า เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแสดงถึงความเคารพ กตัญญูกติเวทีต่อครูบาอาจารย์ และผู้มีคุณ ลิเกคณะยอดเพชร มิ่งเมือง ถือว่า เป็นลิเกที่ ท่านอาจารย์ กฤชประพันธุ์ การันตี ได้ดูแล สนับสนูนโดยดีมาตลอด ซึ่งมีการพัฒนาตามยุคตามสมัย และมีการจัดไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
h

Share: