ข่าวประชาสัมพันธ์!”ปาเจรา”ภาพยนตร์ที่เทิดทูลบูชาครู☆ จิตวิญญาณของความเป็นครู☆ แม้ศิษย์จะเป็นเช่นไรแต่ครูผู้เปรียบเสมือนเรือจ้าง ก็ไม่อาจที่จะทิ้งและปล่อยให้สิ่งที่สอนสั่งมาว่างเปล่า
Share: