อ๊อฟ ณัฏฐพล อมรทัต พระเอกภาพยนตร์หยาดน้ำเพื่อชีวิต ขอเชิญฝากรับชมภาพยนตร์ สั้นออนไลน์ สิทธิ์

อ๊อฟ ณัฏฐพล อมรทัต พระเอกภาพยนตร์หยาดน้ำเพื่อชีวิต ขอเชิญฝากรับชมภาพยนตร์ สั้นออนไลน์ สิทธิ์

ภาพยนตร์สื่อสร้างสรรค์นำเสนอเรื่อง สิทธิ์ หน้าที่ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม เพื่อทัศนคติที่ดีขึ้น
ชอบตอนไหนที่สุด หรือ มีความคิดเห็นอย่างไร Comment ใต้คลิปได้เลยครับ ขอบคุณมากๆครับ

Short Film ภาพยนตร์สั้น 4 เรื่อง

ตอนที่ 1 Right สิทธิ์https://youtu.be/7YX2lFo8fXo

ตอนที่ 2 Duty หน้าที่https://youtu.be/htjsAc4epA4

 

ตอนที่ 3 Responsibility ความรับผิดชอบhttps://youtu.be/sOUE-fdyoBg

 

ตอนที่ 4 Punishment ทัณฑ์

Share: