“ฐากร เจี่ยเพิ่มพูล”☆ฮอน☆ ผู้จัดละครน้ำใจงาม จากค่ายไอพีเอ็ม พร้อมศิลปินที่มีชื่อเสียงและคณะกัลยาณมิตร จิตอาสา เป็นปลื้มที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ.วัดราชบพิตร

“ฮอน-ฐากร เจี่ยเพิ่มพูล” ผู้จัดไฟแรง ค่ายไอพีเอ็ม พร้อมคณะกัลยาณมิตร จิตอาสา เป็นปลื้มที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ.วัดราชบพิตร


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ฮอน ฐากร เจี่ยเพิ่มพูล พร้อมคณะกัลยามิตรจิตอาสา
ศกลศิลป์ หิรัญวรรณพงษ์ วัทญญู มุ่งหมาย

ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค ปฏีรวิทย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ.วัดราชบพิตร
พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างสูง

ปลื้มปิติแทนกัลยาณมิตรจิตอาสา ผู้มีจิตใจใสสะอาดทุกท่าน และท่านที่มีวันเกิดในเดือนนี้หลายท่านด้วยกันเลยทีเดียวครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้กัลยาณมิตรและครอบครัว
มีแต่ความสุข ร่ำรวยทั้งเงินทองและความดี มึดวงตาเห็นธรรม เจอแต่กัลยณมิตรที่ดี บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

งานอันเป็นมงคลเช่นนี้ต้องขอขอบคุณพระคุณที่ดีดีของกะผมทั้ง2ท่าน
พี่หมู ศกลศิลป์ หิรัญวรรณพงษ์
พี่แมน วัทัญญู มุ่งหมาย


Share: