“เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่” ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ world top Award ครั้งที่ 6

เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ world top Award ครั้งที่ 6

รางวัลสยามรัตนโกสินทร์ และ รางวัลสยามทศวรรษ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน จัดโดย “สภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา” ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.64 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
.
ซึ่งมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ เข้ารับรางวัล อาทิ จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว , ป้าแมว ดาวพระศุกร์ , ชรินทร์ นันทนาคร , ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล , นายห้างศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ฯลฯ ภายใต้การจัดงานด้วยมาตรการการควบคุมโควิด-19
.
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ขอให้ท่านมีความสุขทั้งกายใจ เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และทำประโยชน์คืนสู่สังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่สืบไป

Share: