“ดร.ณัฐณรงค์ ธนันชัย” ผู้บริหารระดับสูง คพร.นำคณะ ศิลปิน อาจารย์ เข้าพบ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์

“ดร.ณัฐณรงค์ ธนันชัย” ผู้บริหารระดับสูง คพร.นำคณะ ศิลปิน อาจารย์ เข้าพบ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อริยวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษา คพร. คุณอัจฉรา พงศ์สถาพร และ คุณสุธี ดำรงศรี (ผู้ติดตาม) ได้ประสานงาน กับคุณสุรศักดิ์ โชคจันทร์ชนก คุณบวรพจน์ มหัทธนวงศ์วาน เพื่อนำคณะ ศิลปิน อาจารย์พลังสิฐ รักวงค์พันธ์ (ปาล ประกาศิต) และ อาจารย์กิตติโชติ ผ่านวงษ์ (ตี๋ ภูธร) เข้าพบ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุน เพลง “ใต้ฟ้าเชียงราย” ซึ่ง ทาง คพร. เห็นว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดเชียงราย ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้ตอบรับอย่างดียิ่ง ในการนี้ คพร. ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้.

Share: