มอบอุปกรณ์การแพทย์ !”ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร” รองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท.)นำเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดระดับออกซิเจน จำนวน 100 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

มอบอุปกรณ์การแพทย์
ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดซีรี่ส์ “รักไม่จำกัดนิยาม” นำทีมคนในครอบครัว “เผ่าบ้ณฑูร” นำเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดระดับออกซิเจน จำนวน 100 เครื่อง ชุดppe 120 ชุด อาหาร จำนวน 200 กล่องและน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล มามอบให้กับโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมอบผ่านบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
โดยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ส่งให้ คุณพ่อสมชาย เผ่าบัณฑูร
ผู้ล่วงลับมีความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้ายิ่งๆขึ้นไป

Share: