ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ”นางณิชาภา สิงห์ณรงค์”ร่วมกับ”คุณเหม่ยฟาง” ประธานบริษัทไทเย่น นำขนมเค้ก จำนวน 300 ชิ้นมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
“นางณิชาภา สิงห์ณรงค์”
ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับคุณเหม่ยฟาง
ประธานบริษัทไทเย่น

นำขนมเค้ก จำนวน 300 ชิ้นมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ณโรงพยาบาลสนามวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งมีผู้ป่วยที่อยู่รักษาทั้งสิ้น 300 เตียง

Share: