เอ “บุญรุ่ง เต๋งจงดี”มุ่งหน้า เรียนต่อ ระดับปริญญาโท เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาบ้านเมือง และทำงานเพื่อประชาชน

เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย มุ่งหน้าต่อระดับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดี ความมุ่งมานะ ตั้งใจ และ ลงมือทำ

เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์บันฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

” ผมขอ มุ่งหน้า เรียนต่อ ระดับปริญญาโท
เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาบ้านเมือง ทำงานเพื่อประชาชน เพื่อท้องถิ่นบ้านเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชน ในลำดับต่อไป เพราะการศึกษาจะนำทางพัฒนาประเทศชาติได้…
พร้อมกล่าวขอบคุณ ทุกๆกำลังใจที่มอบให้
และ สนับสนุน ตนให้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้าง ขอบคุณ คุณนกเอี้ยง เกตน์ศิรณี บุญมา
ที่สำคัญคือ ท่าน ดร.ปรีชา อรัญวารี
ที่ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา ให้กับผม ในครั้งนี้ ผมจึงประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้ครับ
ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ ” เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี ( กล่าว )

Share: