เพลงมนต์มหานาคี เพราะจับใจผสานมันตราจากบทสวดพญานาคีและร้อยกรอง

เพลงมนต์มหานาคี ที่ทุกคนกำลังถามถึงในเวลานี้ เพราะจับใจผสานมันตราจากบทสวดพญานาคีและร้อยกรอง

 

ดนตรีแบบไทยสากลโซฮาดนตรีเทพ อย่างผสมผสานลงตัว เมื่อฟังแล้วท่องพุทโธ ประหนึ่งได้พบนาคาราชะ ในมโนจิต ระลึกชาติ
The power of Mantra Nakee มนต์มหานาคี คือเพลงมหาสักการะไหว้ครูพญานาค ชั้นสูง
ในการบวงสรวงพญานาคี เพลงนี้จะได้รับพรพญานาค เสมือนได้อัญเชิญทุกพญานาค
เชิญพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าปทุมมา ให้เหมือนได้ผ่านพิธีลงนะหน้าทอง เสกสาริกา เสกมนต์เสน่ห์ใด
ผู้ใดที่ได้ฟังเพลงนี้ จะเปิดกระแสสุริยันจันทรา ดุจต้องมนต์ ทุกจักรวาล
โอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพเทวดานางฟ้า 108 ตัวตน ลงมาอวยพร ผู้ใดต้องชะตาจะหลงใหลรัก รวย รุ่ง ดุจมนต์วิเศษ
สมาธิฌานขี้นสูง กระแสจิตวิญญาณสื่อถึงสายญาณนาคราช ทุกหมู่เหล่า แปลงอวตารถึงชั้นบาดาล ชั้นฟ้า 8 ทิศ
อนุโมทนา มาประทานอวยพรความร่ำรวย ความสุข ความเจริญ สมหวังทุกประการ แก่ผู้ได้สักการะ สาธุ
ผู้แต่งเรียบเรียงเนื้อร้อง ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์

Share: