แถลงเปิด“สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย”ปั้นนักปลูกมืออาชีพ

แถลงเปิด“สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย”ปั้นนักปลูกมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคอนโด WALDO18 อ.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว “สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย” นำโดย นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลุงดำ Mr.KD” ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วย พลโท สีหเดช ดีสนธิโชติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายความมั่นคง คุณอัครเดช ฉากจินดา NGO นักเคลื่อนไหว จากกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย จังหวัดกระบี่ ดร.โสภณ เอสบิวโดอิน นักวิชาการและผู้คิดค้น นวัตกรรมระบบไฟปลูกกัญชา / นายอรุณศักดิ์ อ่องลออ ศิลปินนักคิดนักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประสานงานสมาคมฯ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคมฯ คือ

1. เป็นศูนย์รวมสมาชิกนักปลูก และบุคคลผู้สนใจเกี่ยวกับกัญชาทุกด้านอย่างเป็นระบบ ในทุกมิติ สร้างและส่งเสริมนักปลูกมืออาชีพ /ด้านข้อมูลพันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ครบรอบด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านกำกับ ดูแล และติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย วิชาการ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับการปลูก และเสริมความรู้เชิงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในเชิงเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
3. เป็นสื่อกลาง ช่วยเหลือ ประสานงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้วิชาการ บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ อันเกี่ยวกับกัญชา ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา งานส่งเสริมการค้าหรืองานแสดงสินค้าอันเกี่ยวกับกัญชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมนักปลูก เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการยกระดับวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การค้า และการอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
5. เป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกนักปลูก หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความยุติธรรมทางการค้าขายและการบริการระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ
6. เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ราคากลาง ซื้อขาย กัญชา และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในการปลูกกัญชา ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดโลก) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม อันยังประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสมาคมฯ

สำหรับ นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลุงดำ Mr.KD” ประธานผู้ก่อตั้ง “สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย” จัดนักปลูกค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา แบบบ้านๆ ซึ่งลุงดำใช้ภูมิความรู้มาบูรณาการกัญชาในเชิงการแพทย์ และด้วยความที่เคยเป็นหมอในสถานีอนามัยมาก่อน จึงพลิกแพลงเอากัญชามารักษาผู้เจ็บป่วย หลากหลายโรคประสบความสำเร็จอย่างดี ทั้งกิน ทั้งหยด แม้กระทั่งการสูบก็ตาม

สมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย เน้นย้ำถึงความมุ่งทำกิจกรรมมากมาย เพื่อสื่อสารให้ความรู้ การอบรม สัมมนา เปิดสถาบันการเรียนการสอน การเป็นนักปลูกมืออาชีพทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับเริ่มต้นการ จัดงานกัญชาระดับโลก world beach cannabis เพื่อองค์ความรู้เชิงกัญชาทางการแพทย์ที่จะหลั่งไหลเข้ามา และที่สำคัญคือการจัดการการแข่งขันการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แนวตั้ง ณ อาคาร WALDO18 แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเฟ้นหานักปลูกมืออาชีพทางการแพทย์ พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิค พัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อเป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเมืองไทย

ติดต่อสอบถาม โทร. 063 779 0731 email : cannabis.patcg@gmail.com

Share: