ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์”ครั้งที่๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์”ครั้งที่๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว
คณะกรรมการจัดงาน “ ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์”ครั้งที่๓ เพื่อน้อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย สมาคมเมโลเดียนมูลนิธิ หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์ชุมพล สมาคมคนของแผนดิน่ ชมรมสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบางเขน กองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ( สถาบันการขับร้องครูโอปอ )

ด้วยสมาคมเมโลเดียน ( อาจารย์ เด่น กาญบุตร) มีหลักการเหตุผลดังนี้
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชย์
สมบัติยาวนานกว่า ๗๐ ปีตลอดรัชกาลของพระองค์ทรงบ าบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่พสกนิกร ชาวไทย จะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่างง ๆ มากกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการ เหล่าพสกนิกรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกนั แสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้ร่วมกนจัดงานั “ ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์”ครั้งที่๓ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยจัดให้มีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทั่วไปได้น้ออมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

โดยกิจกรรมมีวันเสาร์ที่ ๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยได้รับเกียรติจากท่านประธาน
พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ มอลโล่เกียรติคุณประเภท บุคคลต้นแบบของแผ่นดินและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินและสนับสนุนการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ซึ่งมีหลากหลาย ศิลปิน ชื่อดังเข้ารับโล่เกียรติคุณมากมาย อาทิ เช่น แคทรียา อิงลิช และ บุคคลที่มีชื่อเสียงแต่งๆมากมายและผู้ทำคุณปะโยชน์ให้กับประเทศชาติ รวมไปถึงเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

และการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับพิธีเปิด จนได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง การแสดงจินลีลาประกอบเพลงพระราชินิพนธ์ เราสู้และ เพลงอาทิตย์อับแสง ซึ่งได้รับการร่วมมือนักแสดงกว่า 90 ชีวิต จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ( โดยครูโอปอ บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์) ซึ่งงานนี้ครูโอปอ ก็เข้ารับโล่เกียรติคุณสาขา บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน อีกด้วย โดยการแสดงชุดนี้ประกอบไปด้วย นักเรียนจากสถาบันการขับร้องครูโอปอ คลับแอ๊ปเปิ้ลแดง ไทยแลนด์ นาฏยบางกอก ( ครูเด่น) บ้านนาฏศิลป์ครูหญิง บ้านรำไทย (ครูพร)

สุดท้าย นายกสมาคมเมโลเดียน ( อาจารย์เด่น กาญบุตร) ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งงานถึงความรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รังสรรค์งานด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ทุกๆ องค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สะท้อนให้ถึงความสามัคคีของคนในชาติ และงาน ธ สถิตในดวงใจ ยังมี นิทรรศการอีกวันในวันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563 หน้า mcc hall เดอะมอล์บางกะปิ มีภาพวาด พระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก และยังมีกิจกรรมบนเวที ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อีกมากมาย ก่อนจะปิดงาน อาจารย์เด่น กาญบุตร ฝากถึงงานอัครศิลปิน ที่กำลังจะมีในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้อีกด้วย
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ สมาคมเมโลเดียน และ เพจ ศูนย์ส่เสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ อีกด้วย


Share: