“บอยแบนด์ วง U_lit มาแรงที่สุดแห่งปี ผลงานค่ายอจินไตย ไทยแลนด์ บอยแบนด์ไทยที่คนไทยต้องจดจำ

“บอยแบนด์ วง U_lit มาแรงที่สุดแห่งปี ผลงานค่ายอจินไตย ไทยแลนด์ บอยแบนด์ไทยที่คนไทยต้องจดจำ

มาดามลิซ่า ภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์ บอสใหญ่ค่าย Ajintai Thailand. ช๊อควงการเพลง กับผลงานเหนือชั้น สวนกระแส covid-19 เตรียมปล่อย single เพลงแรก I will go ของบอยแบนด์มากความสามารถ ความพร้อมเกินร้อย วง U_lit บอยแบนด์ที่ใช้เวลาเก็บตัวน้อยที่สุดในโลก โดย วง U_lit มีสมาชิกทั้ง 9 ดังนี้

▪️พิชาภพ คำหนาหนัก (ออโต้)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪️พันธกานต์ แสนสีมนต์ (โต๊ะ)
คณะนิเทศศาสตร์ สาขา ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

▪️กฤติมุก จันทร์ชื่น (เจลเลอร์)
คณะมนุษย์ศาสตร์สาขา ภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

▪️พิชิตชัย กอหลวง (คิง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

▪️นิติธร หิรัญวงศ์สว่าง (ฟลุ๊ค)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪️พัชพล ภมรบุตร (ตอง)
คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล(การแสดงและกำกับการแสดง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ

▪️พุทธินันท์ ภัทรนันทสวัสดิ์ (ฟร้อง)
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

▪️ชยพล เชี่ยวพิทยาการ (ช้าง)
คณะวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ป.โท)

▪️ก่อกุศล ไตรศิวะกุล (ก่อ)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล่าสุดแอบซุ่มทำ MV เพลง “i will go” Production ยิ่งใหญ่สมกับเป็นอจินไตยคุณภาพอินเตอร์ มีข่าวแว่วมาว่า จะปล่อย Teaser ให้ประจักษ์แก่สายตา ให้คนไทยได้ภูมใจ 29 มิถุนายน นี้

ฝากติดตามผลงาน
Facebook : Ajintai Thailand
Facebook : Ajintai music
Facebook : Ajintai entertainment
Facebook : U.lit
IG : Ajintai Thailand
IG : U.lit official

#u_lit #ajintaithailand #ลูกชายมาดาม

Share: