ฮอน ฐากร !!!!! ผู้จัดละครและผู้อำนวยการกองประกวดฯนำทีมเพื่อนฟ้องน้องพี่กัลยาณมิตรร่วมทำดีเพื่อสังคม…ต้านภัยโควิต-19ตลอดระยะเวลากว่า 60 วัน…Siam Save for Save…เราจะผ่านภัยพิบัตินี้ไปด้วยกัน

📌ฮอน ฐากร !!!!! ผู้จัดละครและผู้อำนวยการกองประกวดฯนำทีมเพื่อนฟ้องน้องพี่กัลยาณมิตรร่วมทำดีเพื่อสังคม…ต้านภัยโควิต-19ตลอดระยะเวลากว่า 60 วัน…Siam Save for Save…เราจะผ่านภัยพิบัตินี้ไปด้วยกัน…

💥ฮอน ฐากร…ผู้จัดละคร”ซีรีย์จากดินสู่ดาว”,ผู้อำนวยกากองประกวดมิสเตอร์สยาม นำทีมกลัยาณมิตรมอบหน้ากากอนามัยแบบทางเลือก,เจลแอลอกฮอล์,กล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเชื่อโรคไวรัสโควิต-19…..

👉เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาไปมอบหน้ากากอนามัยแบบทางเลือกให้กับคุณลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าภายในห้างแหลมทอง บางแสน จังหวัดชลบุรีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้างแหลมทองบางแสนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

👉เมือเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาไปมอบหน้ากากอนามัยแบบทางเลือกให้กับคุณลูกค้าและพนักงานโรงภาพยนตร์ เอสเอฟ บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมอบผ่านผู้บริหารโรงภาพยนตร์ เอสเอฟ บางแสน

👉เมือเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาไปมอบมอบหน้ากากอนามัยแบบทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักท่องเที่ยว,พ่อค้าแม่ค้าในลอ็กเต็นท์ผ้าใบ ในชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีตำรวจท่องเที่ยวบางแสนและเจ้าหน้าทราเทศกิจเทศบาลแสนสุขให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

👉เมือเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาถวายอาหารเพลพร้อมถวายหน้ากากอนามัยแบบทางเลือกของพระสงฆ์พร้อมแลแอลกอฮอล์ พระและสามเณรโรงเรียนพระปริย์ติธรรม วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กรุงเทพ ทั้งนี้ในเมตตา พระภานุกร ธมมตุตโร วัคธรรมมงคล 👉เมื่อเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาถวายหน้ากากอนามัยแบบทางเลือกของพระสงฆ์พร้อมทั้งเลยแอลกอฮอล์ พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย)เจ้าคณะตำบทท่าฉลอง เจ้าอาวาสวัคบางหญ้าแพรก จังหวัด สมุทรสาคร ทั้งนี้ในเมตตาของ”หลวงพ่อมาลัย”ยังให้จีวรและผ้าอาบน้ำฝนมาจำทำเป็นหน้ากากอนามัยพระสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสะพานบุญต่อต่อไป

👉เมือวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้ไปส่งมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเชื่อไวรัสโควิต-19ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสุมทรปราการโดยมีกัลยาณมิตรสายบุญ คุณเสกโลโชพร้อมทีม Luster intertainment และ อาจารย์ พัฒนะ สแกนกรรม ร่วมส่งมอบ โตยส่งมอบผ่านมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้คณะแพทย์ได้ใช่เพื่อเป็นประโยคต่อไป

👉เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้ไปส่งมอบกล่องกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเชื่อไวรัสโควิต-19ให้โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีกัลยาณมิตรสายบุญคุณเสกโลโซพร้อมทีม Luster intertainment และอาจารย์ พัฒนะ สแกนกรรม ร่วมส่งมอบ โดยส่งมอบผ่านหน่วยรับบริจาคต้านภัยโควิต-19โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อให้คณะแพทย์ไดใช่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป📌ในนามกองละคร”ซีรี่ย์จากดินสู่ดาว”และกองประกวด”มิสเตอร์สยาม”ต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่ร่วมบุญด้วยครับ….
👉ภัค ปัณนพ ภสสันต์ Man Of The Globe Thailand 2020 , นักแสดง สมบติมหาเฮ็ง ch7,พระเอกละคร “จากดินสู่ดาว”
👉วีร์ ประวีร์ ตำราเรียง Mister Siam Ambassader 2020
👉คุณเสกโลโซพร้อมทีม Luster intertainment
👉อ.พัฒ มงคลพัฒน์ (อ.พัฒน์ แสกนกรรม)
👉คุณหวาน จุฑารัตน์ กลิ่นดี
👉คุณต้น อัคราสุภัค อัมพร
👉คุณมาร์ค คนอง วงค์ษา
👉คุณนกเอี้ยง เกตน์ศีรณี บุญมา
👉คุณเอ๋ ศรัญญา วงค์คนดี
👉น้องวาเลนไทน์ ธนสิตา บุรัตน์และครอบครัว
👉คุณเอมี่ (แม็กซิม)
👉คุณโอปอ รัชพล อุ่นประดิษฐ์
👉คุณตี้ สุวรรณี บุญอิ่ม
👉คุณแนน ฉันร์ณพัฒน์ บัวล้อม

👍สถานีบุญ บุญต่อบุญ ของทีมเราไม่หยุดเท่าต่อตามกันครับว่าต่อๆไปทีมเราจะไปที่ไหน…
👉เราจะสู้ไปด้วยกัน…
👉ที่ม Siam Save for Save
🎬🎬🎬

🎬📌ฝากติดตามชม ละคร”ซีรี่ย์จากดินสู่ดาว”ทาง YouTube Project H เร็วๆนี้📌🎬

Share: