“ทูตวิสาขพุทธมามกะ”!เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงานทูตวิสาขพุทธมามกะ ปีที่2 และรางวัล สยามคีตะนาคา วันจันทร์ที่ 20 พฤษภา เวลา 15.00

เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงานทูตวิสาขพุทธมามกะ ปีที่2 และรางวัล สยามคีตะนาคา วันจันทร์ที่ 20 พฤษภา เวลา 15.00 น เป็นต้นไป ณ เดอะบาซาร์รัชดา( สวนลุมรัชดา) ประธานฝ่ายสงฆ์หลวงตาวิบูล ฯเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ โดยสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนได้จัดอบรมทูตวิสาขวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฯ , สื่อมวลชนพระพุทธศาสนารศ ดร สุชานี แสงสุวรรณ และวัฒนธรรมBmc ได้รับเกียรติจากศ. พิเศษ ดร เพียงฤทัย วรดิถี ที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายสมาคมธรรมภิบาลฯ ,ประธานมูลนิธิดร เอกกฤต นารยณ์รักษา สถาบันภูมิปัญญาไทยสู่สากล, ดร สันติ ขจรบุญ ประธานมูลนิธิ23 ตุลา , โดยมีดาราเซเลป สื่อมวลชนนายแบบนางงาม และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการคับคั่ง อาทิ ดร วโรดม ศิริสุขผู้บริหารIPM , ดาว มยุรี, หมออ้อย จุฑารัตน์ , สอง วจี กัลยจาฤก , ศ ดร สรนันท์ ร เอกวัฒน์, เอ็ม ธนวัฒน์ , ต้อม รัชนีกร พันธุ์มณี , สุริยา ชินพัน , ปัทมา ปานทอง , หมอ มุ่ย หูทิพย์ ,อ บอย ไพ่ผ่องญาณ จากรายการศรัทธาอาคม, หมอซัน ราชาโชคคเณชานี. ,ฯลฯ พร้อมการแสดงจากสหพันธ์คนดนตรีนำทีมโดยกรุณาพร รีลีย์และหม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูรShare: