“อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี” สืบสานวันสงกรานต์ “ดร.ชายแฮ็คส์” นำทีม นศ.ทุนศิลปินดารา-สื่อ-นางงาม ขานรับอนุรักษ์ประเพณีไทย

     อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี สืบสานวันสงกรานต์ “ดร.ชายแฮ็คส์” นำทีม นศ.ทุนศิลปินดารา-สื่อ-นางงาม ขานรับอนุรักษ์ประเพณีไทยเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงใกล้ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มีการจัดงานสืบสานวันปีใหม่ไทยล่วงหน้า เพื่อให้คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ได้

กลับไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไกล ๆ ล่าสุด ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และครอบครัว ดร.ดวงฤทธิ์-คุณเอิร์น จิรวรรณ-น้องดวงดิช-น้องดวงเดช ได้เป็นโต้โผใหญ่จัดงาน “ย้อนยุควันวานสงกรานต์งานวัด” สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งนี้ได้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์

บุคคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการออกร้านอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มแบบฉบับไทยๆ อีกด้วยผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า


“หนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคือการฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดงานสืบสานประเพณีและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันสงกรานต์ ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่-ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา ทั้ง

ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทุกคณะทุกสาขา ทำให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นประเพณีไทยหรือวัฒนธรรมไทยใด ๆ ก็ตามยังคงได้รับการสืบสานและ

สืบทอดมาทุกยุคทุกสมัย เป็นมรดกล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่น ตราบนานเท่านาน”ทางด้าน ดร.ชายแฮ็คส์-วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการโครงการดารานักแสดงและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้นำคณะนักศึกษาทุนทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงาน อาทิ

อาทิ นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุล, หนูสิ-สิริรัตน เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010, พลอยใส AF12, บอล-ติณณภัทร์ ภูนอก และ ทรงธรรม พลอยกาบทอง (ชัช แทนกาย) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ซีรี่ย์ Where is the love,จุมพล โพธิสุวรรณ

รองบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวบางกอกทูเดย์,ครูบอย-พงษ์พิพัฒน์ สัจจธรรมคำแก้ว และ กัญฐณา สนเจริญ กล่าวว่า
“ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทุนศิลปิน ดารา

สื่อมวลชน และนางงาม พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุก ๆ ด้านให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันดีงามซึ่งได้

สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาล นักศึกษาทุนเหล่านี้คือ บุคคลสาธารณะที่พร้อมจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงบุคคลภายนอก พวกเราพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คือ ที่มีภาวะผู้นำ

สังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ”

Share: