อีสาน อวอร์ด ครั้งที่ 1 อลัง ปัง จัดอย่างยิ่งใหญ่ โชว์คอนเสิร์ต “ลำใย ไหทองคำ”แฟชั่น ดารา นักร้อง และคนบ้านเดียวกัน โดยสมาคมชาวอีสาน

สมาคมชาวอีสานร่วมกับสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง สมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ชมรมกําลังสํารองแห่งประเทศไทย เครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินรักถิ่นไทย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในงานเดินแฟชั่น สไตล์อีสานการกุศล และงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศ”เทพปัญจสิงขรนาคราช( อีสาน อวอร์ด)” ครั้งที่ 1 ครบรอบ 93 ปีสมาคมชาวอีสาน พร้อมรับชมร่วมสนุกสนานชมคอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปินชื่อดัง และร่วมบุญแบ่งปันน้ำใจให้แก่สังคม ในงานอีสาน esan fashion @
Party chairty Awards 2019 ครบรอบ 93 ปีสมาคมชาวอีสาน รางวัล เทพปัญจสิงขรเทวะนาคราช (อีสาน อวอร์ด) ครั้งที่ 1 รางวัลแห่งเกียรติยศที่ชาวอีสานมอบให้เป็นเกียรติยศแห่งการทำความดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลแก่ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน องค์กร พระสงฆ์นักบวช และบุคคลทั่วไป ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้แนวคิด คนดี คิดดี ทำดี ด้วยหัวใจ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องพระราม 2 ฮ อลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. เป็นต้นไป รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดซื้อรถเข็นวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้และสมทบทุนซื้อเครื่องกรองน้ำมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน สอบถามโทร 066 0287651
ร่วมทำบุญช่วยสมทบ บริจาคซื้อรถเข็นวีลแชร์มอบให้ผู้พิการ และบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ และซื้อเครื่องกรองน้ำมอบให้โรงเรียนถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน งานสมาคม ชาวอีสาน อวอร์ด ครบรอบ 93 ปี แฟชั่นการกุศล รับรางวัล “เทพปัญจสิงขรเทวะนาคราช อิสาน อวอร์ด ครั้งที่ 1 ส่งรายนามผู้ร่วมทำบุญ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2562
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 066 0287651 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เฟสบุ๊คเพจ อีสาน อวอร์ด 2562


Share: