สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง!ทีมนักเรียนระดับปวช.จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กทม.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ

ทีมนักเรียนระดับปวช.จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กทม.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ

นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ(น้องปริ้นเตอร์)

ชื่อผลงาน
“การพัฒนาขนมแครกเกอร์เมี่ยงคำแป้งข้าวไร้ท์เบอร์รี่ เสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ”

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี

ในส่วนของผู้ที่ทำให้ทีมนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จครั้งนี้ ประกอบด้วย

ผู้จัดทำโครงการฯ มีรายชื่อ ดังนี้คือ
นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ/ นางสาวสิริยากร ประจันตะเสน/ นายอธิปบดี คร้ามอ่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย/ นางสาวสุภาพร ยิ่งดัง/ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกิจ ดวงไพสิฐ

ทางวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงบุคคลากรทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จนประสพผลสำเร็จ

Share: